Dydaktyka

 powrót

Wstęp

Po ponad 5-letniej pracy w akademii postanowiliśmy jeszcze bardziej zbliżyć się do tego co się dzieje za naszą zachodnią granicą, a więc dostosowaliśmy pomysły niemieckie do naszych rozwiązań szkoleniowo-organizacyjnych, uzyskując najlepszą jakość szkolenia.

Staramy się aby model szkolenia był odzwierciedleniem tego który stosuje się w Niemczech. Pierwszym, a zarazem bardzo dużym krokiem w tym kierunku było przekształcenie treści treningowych i ich przebiegu w całej jednostce treningowej w kategoriach Żaków i Orlików. Każda z elemntów został podzielony na odrębny blok treningowy, który szczegółowo opisaliśmy poniżej.

ŻAK 7-9 Lat

 

... FILIZOFIA TRENINGÓW ŻAKÓW 

 

zak_1

 

 FORMUŁA "15+15+30+30"

 

I. WSZECHSTRONNE SZKOLENIE RUCHU (15 MIN)

 

 

 

 

II.A - SZKOLENIE RUCHU ZORIENTOWANEGO NA PIŁKĘ NOŻNĄ (15MIN)
  II. B - PERCEPRCJA - POSTRZEGANIE BOISKA (15MIN)

 

 

II.A - SZKOLENIE RUCHU ZORIENTOWANEGO NA PIŁKĘ NOŻNĄ (15MIN)

 

 

II. B - PERCEPRCJA - POSTRZEGANIE BOISKA (15MIN)

 

 

 

TRENING TECHNIKI SPECJALNEJ PIŁKI NOŻNEJ (30MIN)

 

 

 

PRZYCZYNY STAGNACJI TECHNIKI PIŁKI NOZNEJ

 

 

WYTYCZNE DLA TRENERA

 

 

 

IV. GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ

 

ORLIK 10-12 LAT

Ostatnim etapem szkolenia w Akademii Piłkarskiej Champions jest grupa „Orlików” czyli dzieci od 10 do 12 roku życia. Należy uznać to za najbardziej zaawansowany etap szkolenia w Akademii Piłkarskiej. Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest rozwój psychiczny i motoryczny. U zawodników występuje wyższy poziom koncentracji. Sprzyja to większej gotowości do nauki techniki piłki nożnej. Chłopcy przejawiają bardzo dużą chęć rywalizacji. Również ilość jednostek treningowych jest już większa. Chłopcy w tym wieku mają dodatkowy trening poświęcony w głównej mierze tylko na grę. Podział jednostki treningowej i treści w każdej z nich przedstawia nam FORMUŁA 10+10+30+40. Jak można zauważyć podobnie jak w grupie „żaków” trening jest podzielony na cztery części, lecz znaczenie i długość każdej z nich znacznie się różnią.

 

FORMUŁA "10+10+30+40"

 

Orlik_1

 

I. WSZECHSTRONNE SZKOLENIE RUCHU (10MIN)

Ta część treningu ma na celu kształtowanie sprawności ogólnej za pomocą zabaw bieżnych, wyścigów rzędów czy torów przeszkód (również w połączeniu z piłką w rękach lub przy nodze). Trenerzy kładą duży nacisk na naukę techniki biegu jak również stosują ćwiczenia wzmacniające gały gorset mięśniowy. Ważność tego bloku nie jest jednak tak duża (jak na przykład w grupie przedszkolaków) i dlatego w akademii poświęca się jej 10 minut. Przykładowe ćwiczenia stosowane w tej częściej treningu:

A. ĆWICZENIA BIEGOWO GIMNASTYCZNE.
Zawodnicy ustawieni w dwóch grupach jak na ryc. wykonują ćwiczenia biegowe, ok 15m i przechodzą do grupy na drugiej stronie. Bieg przodem, bieg tyłem, bieg i krążenia, krok dostawny, podskoki z wymachem itd.

 

B. SPRAWNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD.
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy pokonują tor przeszkód drogą wskazaną wcześniej przez trenera: drabinka, koła, tyczka. Wygrywa osoba która jako pierwsza dotknie trenera. Powrót slalomem między grzybkami. Cel: kształtowanie szybkości reakcji za pomocą sygnału dźwiękowego (gwizdek lub komenda) i wizualnego (uniesiony przedmiot wskazujący daną drogę). 

 

 

II. SZKOLENIE RUCHU ZORIENTOWANEGO NA PIŁKĘ NOŻNĄ LUB ROZWIJANIE POSTRZEGANIA BOISKOWEGO - PERCEPSJA (10MIN)

 

A. SZKOLENIE RUCHU ZORIENTOWANEGO NA PIŁKĘ NOŻNĄ

W tej części treningu trenerzy dają największą możliwość zawodnikom poznania piłki jako obiektu. Głównym celem jest lepsze czucie piłki. Zawodnicy kontrolują piłkę polepszając panowanie nad nią bez większej ingerencji trenera. W tym celu używa się również piłek o różnej twardości, wadze i wielkości. Przykładowe ćwiczenia:

Ćwiczenie „4 PORY ROKU”- Boisko podzielone na 4 części. Na pierwszej ćwiczący bawią się piłkami gumowymi, na drugiej piłkami twardymi, na trzeciej piłkami tenisowymi a na czwartej wykonują ćwiczenia równoważne na materacach

Orlik_5

 

Ćwiczenie „RONALDO”- Zawodnicy podzielni na dwie grupy. Każda grupa podzielona i ustawiona na rogach kwadratu. Zawodnicy wykonują prowadzenie piłki do środka kwadratu, w połowie odległości wykonują „Ronaldo”, przed środkiem wykonują zwrot podeszwą w tył i wracają do początku ustawienia.Ćwiczenie „RONALDO”- Zawodnicy podzielni na dwie grupy. Każda grupa podzielona i ustawiona na rogach kwadratu. Zawodnicy wykonują prowadzenie piłki do środka kwadratu, w połowie odległości wykonują „Ronaldo”, przed środkiem wykonują zwrot podeszwą w tył i wracają do początku ustawienia. Orlik_6

 

Orlik_7

 

B. PERCEPCJA- POSTRZEGANIE BOISKOWE

Trenerzy stosują gry i zabawy zadaniowe gdzie głównie kładą nacisk na zbieranie informacji z otoczenia przez zawodników biorących udział w ćwiczeniu/grze. Przykładowe ćwiczenia:

Gra 4 na 4 + 2 jokerów z zatrzymaniem gry. Po zatrzymaniu każdy zamyka oczy, a trener pyta się gdzie kto stoi, gdzie jest wolna przestrzeń itp. Orlik_8.

 

Gra "Szukanie dziur". Zawodnik z piłką po przez obserwację szuka zagrania między dwóch zawodników, a zawodnik bez piłki szuka wolnej przestrzeni, żeby otrzymać piłkę.

Orlik_9.

 

III. TECHNIKA SPECJALNA PIŁKI NOŹNEJ (30MIN)

Jest on zdecydowanie najbardziej rozwinięty z pośród wszystkich grup wiekowych w naszej akademii. Wiek oraz umiejętności nabyte podczas treningu w wieku „przedszkolaka” oraz „żaka” pozwalają na wprowadzanie przez trenerów zdecydowanie bardziej złożonych ćwiczeń i zadań z zakresu techniki specjalnej piłki nożnej. W tej części występuje zdecydowanie większy nacisk na naukę zwodów. W treningu trenerzy prowadzą ćwiczenia i gry w formie analitycznej lub globalnej (w zależności od poziomu sportowego drużyny). Przykładowe ćwiczenia:  

 

Ćwiczenie „Piłkarski tor przeszkód”-  Drużyna czerwonych broni bramek, biali z piłkami. Przebieg ćwiczenia jak na rysunku. Podczas ćwiczenia ćwiczący wykonują elementy techniki specjalnej takie jak: prowadzenie (po linii krzywej i łamanej) oraz uderzenie piłki (w formie podania i strzału na bramkę). Trener decyduje o czasie trwania ćwiczenia (ilość okrążeń, czas, liczba zdobytych goli itd.).

Orlik_10

 

Ćwiczenie "Obwód ćwiczebny"
Stanowisko 1: król strzelców – komu uda się strzelić najwięcej rzutów karnych?
Stanowisko 2: gra jeden na jeden
Stanowisko 3: prowadzenie piłki między pachołkami - slalom
Stanowisko 4: jeden z partnerów rzuca drugiemu piłkę, którą ten musi odegrać głową, ze zmianą.
Stanowisko 5: każda dwójka podaje sobie piłkę przez bramkę o szerokości jednego metra; odległość od bramki dziesięć metrów
Orlik_11


 

PRZYCZYNY STAGNACJI TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ

 

WYTYCZNE DLA TRENERÓW

 

Orlik_14

 

IV. GRA (40MIN)

Zajmuje ona „40” minut i podobnie jak w grupie „przedszkolaków’ i „żaków” jest najbardziej atrakcyjną częścią całego treningu. Cechą charakterystyczną dla tej grupy wiekowej jest zdecydowanie większa chęć rywalizowania podczas gry. Gra jest zdecydowanie szybsza i bardziej płynna dzięki lepszej technice. Zawodnicy wykazują większe umiejętności z zakresu taktyki indywidualnej. Przykładowe gry:

 

Gra 4x4 na 6 małych bramek- Zadaniem każdej drużyny jest zdobycie gola do jednaj z trzech bramek przeciwnika. Wielkość bramek to 2-3 metry. Wymiary boiska: 30x20 metrów. Gra prowadzona przez 4 minuty.

Orlik_15

 

Gra 3x3 + neutralny- zawodnicy prowadzą grę na polu o wymiarach 15x15 metrów. Jeden zawodnik jest neutralny tzn. gra z drużyną która aktualnie posiada piłkę. Zespół który jako pierwszy strzeli 3 bramki zostaje królem piłki nożnej. Trener powinien tak dobierać zespoły aby każde dziecko chociaż raz zostało królem piłki nożnej.

Orlik_16

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE W GRACH ORLIKÓW

 

MAŁA TAKTYKA

Mała „Taktyka” to pojęcie pojawiające się w szkoleniu zawodników w grupie żaków oraz orlików. Mówiąc o „małej taktyce” mamy na myśli pewne kontrolowane (nauczone) zachowania zawodników i podejmowane przez nich zachowania w ataku i obronie. Jak wiemy grupa żaków oraz orlików to zawodnicy w przedziale wiekowym 7-12 lat. Każdy wiek dziecka to nowe proste zadania wyznaczone przez trenera do opanowania w zakresie małej taktyki. 

I. ŻAKI 7 LAT

Jak doskonale wiemy wiek „przedszkolaka” to przede wszystkim mecze w których właściwie zawsze występuje efekt „winogrona” w którym to wszyscy zawodnicy na boisku są w tym samym miejscu co piłka niejednokrotnie walcząc o nią z kolegą z własnej drużyny. Pierwszy rok żaka to czas w którym zawodnicy powinni poznać prostą zasadę „ustawienia na boisku”. Pod pojęciem ustawienia na boisku trener ma na myśli zadania w momencie posiadania piłki (zawodnicy daleko od siebie) oraz gdy muszą ją odzyskać (krycie „każdy swego”).Trener oczywiście nie chcąc ingerować w rozwój zawodników poprzez szufladkowanie i ograniczanie młodych piłkarzy na określonych pozycjach używa prostych komend dzięki którym żaki sami decydują o tym co się dzieje na boisku. 

 

Gra na utrzymanie piłki- zadaniem czerwonych jest celne podanie piłki przez strefę w której jest jeden obrońca. Zawodnik z piłką ma do wyboru trzech partnerów do których może zagrać piłkę. Celem gry jest szukanie przez zawodników wolnego miejsca na boisku dzięki czemu będą mogli otrzymać podanie od poartnera z piłką

MT_1 
Gra 3x1 na dwie bramki- zadaniem trójki atakujących jest zdobycie bramki po przeprowadzeniu akcji zespołowej. Wymusza to od zawodników właściwego ustawienia na boisku. Trener podpowiada zawodnikom bez piłki aby nie ustawiali się na linii podania. Celem ćwiczenia jest zdobycie bramki w ułatwionych warunkach (jeden przeciwnik). Jeżeli akcja zakończy się zdobyciem bramki ćwiczenie rozpoczyna się od nowa. 2) Gra 3x1 na dwie bramki.
MT_2
Gra w piłkę ręczną 4x4- w każdej z drużyn jest po 4 zawodników. Każdy z nich ma różny kolor narzutki (biały, czerwony, szary, żółty). Głównym celem gry jest krycie zawodnika z drużyny przeciwnej o tym samym kolorze narzutki. Efektem będzie nauka krycia „każdy swego” w łatwy i zrozumiały dla żaków sposób.
 MT_3

 

ŻAKI 8 LAT

 

Trener w pracy z piłkarzami ośmioletnimi skupia się na dwóch elementach „małej taktyki”. Pierwszy z nich to doskonalenie „ustawienia na boisku”. Główna różnica to trudność i jakość wykonywanych ćwiczeń oraz większe egzekwowanie tego elementu przez trenera podczas gier. Drugim nauczanym elementem w zakresie „małej taktyki” jest „krycie przeciwnika”. Głównym celem jest zrozumienie zasady kryj swojego przeciwnika od strony bramki. Jest to bardzo prosty element do zrozumienia przez piłkarzy w tym wieku dzięki czemu nie będziemy ograniczali podejmowanych przez nich decyzji na boisku. Element ten będzie trenowany głównie podczas różnych gier. Poniżej przedstawiamy jedno ćwiczenie oraz przykładową grę w których trener egzekwuje ten element.

 

Ćwiczenie „krycie pachołka”- Zadaniem obrońcy jest ochrona pachołka. Zawodnik musi się poruszać w taki sposób żeby stanąć na linii atakujący słupek. Zawodnik atakujący ma za zadanie strącić pachołek ręką. Główny cel – nauka krycia zawodnika w stosunku do swojej bramki
MT_4
Gra 3x3 bez odbioru piłki- głównym celem gry jest nauka krycia zawodnika od strony własnej bramki (cel nadrzędny to zrozumienie tej zasady). Zawodnicy drużyny broniącej kryją zawodnika każdy swego bez odbioru piłki przeciwnikowi. Drużyna będąca przy piłce wymienia między sobą podania na całym boisku nie kończąc akcji strzałem do bramki
MT_5

 

ŻAKI 9 LAT

„Ostatni” rok żaka to moment, w którym zawodnicy doskonalą wcześniej poznane elementy („ustawienie na boisku” oraz „krycie zawodnika”). W tym celu trenerzy ciągle udoskonalają poznane wcześniej elementy stopniowo egzekwując je podczas gry. Ostatnim poznanym elementem jest nauka „ochrony piłki”. Głównym celem jest ochrona piłki w ataku i obronie. Najczęściej występuje w pojedynkach 1x1. Również za pomocą tych gier będziemy go nauczać. 

 

Nauczanie ochrony piłki- ćwiczenia w parach. Zawodnicy poznają podstawy ochrony piłki (wyciągnięta ręka, noga „dalsza” od przeciwnika w posiadaniu piłki). Ćwiczenie powtarzane kilkakrotnie w parach (częste zmiany zawodników)
MT_6

Nauczanie ochrony piłki podczas prowadzenia- ćwiczenia w parach. W początkowej fazie „obrońca” tylko przeszkadza nie odbierając piłki. Zawodnicy muszą poznać zasadę „prowadzenia piłki nogą dalszą od przeciwnika”, „wystawiona ręka” chroniąca dostęp do piłki oraz bliskie prowadzenie piłki przy nodze
MT_7
Gra 1x1 na czas- głównym celem gry jest jak najdłuższe utrzymanie się przy piłce. Zawodnicy w tym celu wykorzystują wcześniej poznane elementy tj. „wyciągnięta ręka” oraz „noga dalsza” od przeciwnika przy piłce. W tej grze występuje pełna presja przeciwnika
MT_8

 

GRUPA OLIKÓW 10-12 LAT

Czas „orlika” to moment w którym trenerzy cały czas doskonalą poznane elementy w wieku „żaka”. Główną różnicą w podejmowanych grach i ćwiczeniach jest ich trudność i szybkość wykonania. Należy pamiętać, że nie każdy „żak” czy „orlik” będący w tym samym wieku uczy się tak samo szybko. W związku z tym podczas nauczania i doskonalenia „małej taktyki” należy zastosować dużą indywidualizację. Dzięki temu zawodnicy mają możliwość szybszego poznania i przede wszystkim zrozumienia konkretnego elementu.

1. USTAWIENIE NA BOISKU – doskonalenie
2. KRYCIE PRZECWINIKA – doskonalenie
3. OCHRONA PIŁKI – doskonalenie

 

USTAWIENIE NA BOISKU

Gra 3x2- główną różnicą w doskonaleniu jest rozegranie kilkunastu akcji w grze 3x2 gdzie jest większa presja przeciwnika. Należy pamiętać, że nie wszystkie akcje muszą iść „do przodu”. Trener nie zabrania pojedynków 1x1 lecz zaleca się aby zasada „przewagi” została wykorzystana na boisku


MT_9  

KRYCIE PRZECIWNIKA

Gra 3x3 lub 4x4 z „własnym przeciwnikiem”- głównym celem gry jest krycie zawodnika z drużyny przeciwnej o tym samym kolorze koszulki. Jeżeli zawodnik np. czerwony jest przy piłce, a jego przeciwnik o kolorze białym ma możliwość łatwego odbioru piłki nie może tego zrobić. Gra ta w bardzo dobry sposób egzekwuję zasadę krycia „każdy swego”

MT_10  

OCHRONA PIŁKI

Gra 2x1 na czas- głównym zadaniem gry jest jak najdłuższe utrzymanie się przy piłce przy naporze dwóch przeciwników. Zawodnik musi odtwarzać wcześniej poznane elementy tj. ręka wyciągnięta w bok, bliskie prowadzenie piłki przy nodze, noga „dalsza” od przeciwnika przy piłce. Po wykonaniu dwóch prób zawodnicy zmieniają się w trójkach

MT_11  

DZIAŁ SZKOLENIA

Dział Szkolenia to 4 trenerów o niepodważalnej jakości, których celem jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy trenerom w Kinder AP/AP Champions w całej Polsce . Dział Szkolenia funkcjonuje, abyśmy wypełniali swój obowiązek pozostawania Liderem Wiedzy w szkoleniu dzieci między 4 a 12 rokiem życia oraz aby praca z dziećmi w całej Polsce była przeprowadzona w sposób ustandaryzowany w oparciu o najlepszą wiedzę za zakresu sportu młodzieżowego. 

Członkowie Działu to pasjonaci, którzy są dostępni przez cały czas dla wszystkich trenerów w Akademii. Poniżej ich sylwetki oraz funkcje w dziale:

 

Damian Mikołowicz

Damian Mikołowicz - Koordynator Szkolenia, Trener oraz Manager w Kinder AP/AP ChampionsDoktorant na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uczestnik renomowanego kursu trenerskiego UEFA B (kurs pod auspicjami DFB), nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportów siłowych. Uczestnik stażu trenerskich w Legii Warszawa. Wielokrotnie uczestniczący w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN, UEFA Grassroots, DSTiIPN oraz prelegent wielu konferencjiJeden z najbardziej doświadczonych trenerów w szkoleniu dzieci w wieku 4-12 lat w Polsce.

Funkcje w Dziale Szkolenia: Szef Działukoordynator pracy w Dziale, twórca nowych ćwiczeń dla trenerów, kontroler pracy w Reprezentacjach Akademii, twórca planów pracy na Obozach Sportowych w Akademii, odpowiedzialny za kontakt z trenerami w Polsce,

WYWIAD Z TRENEREM: https://www.youtube.com/watch?v=T-S6zkkgaYc

 

Tomasz Włodarek

Tomasz Włodarek - Trener w Kinder AP / AP Champions, trener z licencją UEFA ATrener Analityk - Reprezentacja Polski U-16 uczestnik wielu stażów i szkoleń zagranicznych (m.in. Real Zaragoza, Soccer Services Barcelona), Trener i Scout w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa U-11, Trener Analityk  - Nadwiślan Góra - II liga, Pasjonat taktyki, analizy gry.

Funkcje w Dziale Szkoleniatworzenie Planów Pracy trenerów w całej Polsce, twórca vlogów oraz analiz meczów w Akademii,
 
WYWIAD Z TRENEREM: https://www.youtube.com/watch?v=xwrT9xynenM 
 
Bartłomiej Rutkowski

 

Bartłomiej Rutkowski - Trener i Manager Kinder AP / AP Champions, Trener z licencją UEFA B,  uczestnik wielu konferencji szkoleniowych. Trener grup młodzieżowych w GKS Piast Gliwice.

Funkcje w Dziale Szkoleniaodpowiedzialny za gromadzenie, recenzowanie konspektów pracy trenerów Akademii, odpowiedzialny za realizowanie przez trenerów wytycznych planu pracy w Akademii,

 WYWIAD Z TRENEREM: https://www.youtube.com/watch?v=MXeUFydFYiI

 

 Krzysztof Żebranowicz

 

Krzysztof Żebranowicz - Trener w Kinder AP/ AP Champions. Trener z licencją UEFA B, prowadził swoje drużyny w Bielsku-Białej, Katowicach i Gliwicach. Uczestnik wielu konferencji szkoleniowych.

Funkcje w Dziale Szkoleniatwórca konspektów zajęć z grupami Kinder AP, odpowiedzialny za nagrywanie zadań domowych, odpowiedzialny za kontakt z partnerami merytorycznymi.

 

  

Zapisy

Jeżli uważacie Państwo, że Akademia Piłkarska jest odpowiednim rozwiązaniem dla Państwa dziecka, prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod tekstem) a następnie przekazanie go na najbliższych zajęciach opiekunowi bądź trenerowi grupy.