Akademia TV

 powrót

Akademia TV to sekcja przeznaczona zarówno dla trenerów jak i naszych podpiecznych.

Chcemy, by dla trenerów podstrona ta była pozytywnym impulsem do pracy oraz stanowiła alternatywne kompendium wiedzy i pomysłów. Dla naszych podopiecznych miejscem, gdzie mogą się zapoznać z ćwiczeniami, które mogą wykonywać samodzielnie i tym samym rozwijać swoje umiejętności piłkarskie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo.

Zadania domowe

Zadanie domowe 14. Podanie prostopadłe
2016-02-29
Forma globalna 4v1 lub 4v2 gdzie akcentem jest podanie prostopadłe mijające 2 zawodników. Ćwiczenie dla zawodników od kategorii U10
Zadanie domowe 13. Kontrola nad piłką przy zmianie kierunku III
2016-01-19
Celem ćw. jest panowanie nad piłką podczas zmiany kierunku biegu. Należy zwrócić uwagę, na wykonywanie zwrotu (piłka cały czas w ruchu), środek ciężkości obniżony, a kolana ugięte. Kategorii U7/U8
Zadanie domowe 12. Kontrola nad piłką przy zmianie kierunku II
2015-12-21
Celem ćw. jest panowanie nad piłką podczas zmiany kierunku biegu. Należy zwrócić uwagę, aby piłka była cały czas w ruchu, środek ciężkości obniżony, a nogi ugięte w kolanach. Kategoria od U7/U8
Zadanie domowe 11. Kontrola nad piłką przy zmianie kierunku
2015-12-01
Należy zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania zwrotu piłka była cały czas w ruchu, środek ciężkości obniżony, a kolana ugięte w kolanach. Ćw. od kategorii wiekowej U7/U8
Zadanie domowe 10. Kontrola piłki 2
2015-11-05
Ćwiczenie nauki techniki piłki nożnej. Celem jest kontrola piłki w różnych konfiguracjach oraz zadanie koordynacyjne. Kategoria od U9-U10.
Zadanie domowe 9. Kontrola piłki 1
2015-11-05
Ćwiczenie nauki techniki piłki nożnej. Celem jest wykonanie prawidłowego zwodu (jakość i tempo), prawidłowa noga rozpoczynająca zwód oraz pierwszy kontakt przy przyjęciu piłki. Kategoria od U8-U9.
Zadanie domowe 8. Balans ciała
2015-11-04
Celem ćw. jest nauka oraz doskonalenie balansu ciała. Nie zwracamy szczególnej uwagi na zwody i ich wykonanie. Najważniejszym jest obniżenie środka ciężkości oraz balans ciała. Kategorii U-8 / U-9.
Zadanie domowe 7. Zwód z przeniesieniem nogi nad piłką
2015-11-04
Celem ćwiczenia jest nauka oraz doskonalenie zwodu z przeniesieniem nogi nad piłką w celu dania fałszywej informacji przeciwnikowi i wyjście w przeciwną stronę. Kategorii U-8.
Zadanie domowe 6. Nauka kontroli nad piłką podstawowe formy 2
2015-09-10
Ćwiczenie wprowadzające do nauki techniki piłki nożnej. Główny cel ćwiczenia to nauka panowania/kontroli nad piłką w formie analitycznej oraz czucie piłki. Kategoria U6-U7.
Zadanie domowe 5. Nauka kontroli nad piłką podstawowe formy 1
2015-09-10
Ćwiczenie wprowadzające do nauki techniki piłki nożnej. Główny cel ćwiczenia to nauka panowania/kontroli nad piłką w formie analitycznej oraz czucie piłki. Kategoria U6-U7.
Zadanie domowe 4. Nauka kontroli nad piłką podstawowe formy + koordynacja
2015-09-10
Ćwiczenie łączące doskonalenie czucia piłki w połączaniu z zadaniem koordynacyjnym. Ćwiczenie powinno ewaluować z momentem opanowania widocznych umiejętności zawodnika. Kategoria U8-U9
Zadanie domowe 3. Zwinność + zwód.
2015-09-10
Ćwiczenie nauczające zwodu przed ”statycznym” przeciwnikiem w połączeniu z kształtowaniem zwinności. Warto modyfikować pod kątem motorycznym, także technicznym (inny rodzaj zwodu). Kategoria U6-U7
Zadanie domowe 2. Nauka prowadzenia piłki z zagraniem.
2015-09-10
Ćwiczenie nauczające prowadzenia piłki po linii krzywej w połączeniu z podaniem. Ćwiczenie stosowane przede wszystkim w początkowej fazie nauczania techniki piłki nożnej. Kategoria U6-U7.
Zadanie domowe 1. Kontrola piłki w warunkach halowych.
2015-09-10
Prosta forma prowadzenia piłki ze zwrotami. Ćwiczenie stosowane zarówno przy nauczaniu jak i doskonaleniu panowania nad piłką. Należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonywanych. Kategoria U7-U9