Dydaktyka AP Champions

Jak uczymy?

Po ponad 8-letniej pracy w Akademii, postanowiliśmy jeszcze bardziej zbliżyć się do tego, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Dostosowaliśmy więc pomysły niemieckie do naszych rozwiązań szkoleniowo-organizacyjnych, uzyskując najlepszą  jakość szkolenia.

Staramy się aby model szkolenia był odzwierciedleniem tego który stosuje się w Niemczech. Pierwszym, a zarazem bardzo dużym krokiem w tym kierunku było przekształcenie treści treningowych i ich przebiegu w całej jednostce treningowej w kategoriach Żaków i Orlików. Każda z elementów został podzielony na odrębny blok treningowy, który szczegółowo opisaliśmy poniżej.

Trening-Żory-2018-4

Program szkolenia

Jako jedyny Klub w Polsce ujednoliciliśmy szkolenie piłkarskie na etapie wieku 4-12 lat w formie Programu Szkolenia. Nasz Program Szkolenia – wydany we współpracy z największym pismem branżowym dla trenerów: “Asystent Trenera” – jest wyjątkową pozycją na polskim rynku, gdyż precyzuje zawartości treningowe i plan rozwoju umiejętności zawodnika w stopniu niespotykanym w innych Akademiach. Program Szkolenia Kinder AP / AP Champions został zrecenzowany przez Marka Wanika – trenera-edukatora w Niemieckim Związku Piłki Nożnej.

Nasz Program Szkolenia jest uzupełniany przez różne suplementy i tym samym tworzy niepowtarzalne narzędzie pracy dla trenerów w całej Polsce.

Cztery Fundamenty pracy

Fundamentem naszej akademii, który został zaczerpnięty od największych klubów i akademii z całej Europy a następnie odpowiednio dostosowany do naszych potrzeb są cztery filary, które wpływają na naszą jakość i rozpoznawalność w całej Polsce.

JEDNOLITY PLAN PRACY DLA TRENERÓW W CAŁEJ POLSCE

PROCES SELEKCJI WEWNĘTRZNEJ ZAWODNIKÓW

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI RODZICIELSKIEJ

Metodyka szkolenia w AP Champions

Dla prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci w akademii zważamy na ich wiek biologiczny oraz obecne predyspozycje sportowe i wyróżniamy dwie ścieżki szkolenia.

Szkolenie drogą „podstawową"

• Realizowane w grupach o mniejszym potencjale sportowym
• Podczas treningu przewaga formy analitycznej
• Optymalna ścieżka rozwoju
• Możliwość przekwalifikowania na ścieżkę szkolenia określaną jako „zaawansowana”

Szkolenie drogą „zaawansowaną”

• Realizowana w grupach o większym potencjale sportowym
• Podczas treningu przewaga formy globalnej
• Dla zawodników posiadających pewien zasób umiejętności i wiadomości techniczno-taktycznych
• Dla zawodników świadomych istoty treningu i realizacji celów

Poszczególne kategorie wiekowe

Dla optymalizacji procesu treningowego budowa jednostki treningowej jest odpowiednio dostosowana do wieku naszych podopiecznych. Proporcje i istotność poszczególnych aspektów była wielokrotnie konsultowana i została wyznaczona na podstawie wieloletnich obserwacji trenerów z całego świata.

Przedział czasowy dotyczy z zarówno szkolenia drogą „PODSTAWOWĄ” jak i „ZAAWANSOWANĄ”
1. Blok MOTORYKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zdolności motoryczne*
2. Blok TECHNIKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zawartości techniki *
3. Blok TAKTYKI – trener prowadzi 1 ĆWICZENIE realizując wybrane zawartości taktyczne *
4. Blok GRY – trener prowadzi 2 GRY (POMOCNICZA, WŁAŚCIWA)

* Zawartości są ustalone przez dział szkolenia na każdy miesiąc dla każdej ścieżki szkoleniowejPrzedział czasowy dotyczy z zarówno szkolenia drogą „PODSTAWOWĄ” jak i „ZAAWANSOWANĄ”
1. Blok MOTORYKI – trener prowadzi 2 ĆWICZENIA realizując wybrane zdolności motoryczne*
2. Blok TECHNIKI – trener prowadzi 2 ĆWICZENIA realizując wybrane zawartości techniki *
3. Blok TAKTYKI – trener prowadzi 1 ĆWICZENIE realizując wybrane zawartości taktyczne *
4. Blok GRY – trener prowadzi 2 GRY (POMOCNICZA, WŁAŚCIWA)

* Zawartości są ustalone przez dział szkolenia na każdy miesiąc dla każdej ścieżki szkoleniowej

 

Przedział czasowy dotyczy z zarówno szkolenia drogą „PODSTAWOWĄ” jak i „ZAAWANSOWANĄ”
1. Blok MOTORYKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zdolności motoryczne*
2. Blok TECHNIKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zawartości techniki *
3. Blok TAKTYKI – trener prowadzi 1 ĆWICZENIE realizując wybrane zawartości taktyczne *
4. Blok GRY – trener prowadzi 2 GRY (POMOCNICZA, WŁAŚCIWA)

* Zawartości są ustalone przez dział szkolenia na każdy miesiąc dla każdej ścieżki szkoleniowej

 

Liderzy wiedzy

Aby ciągle udoskonalać nasz program szkolenia nie zamykamy się na nowe innowacyjne rozwiązania. Stale poszerzamy wiedzę naszych szkoleniowców oraz wszystkich ludzi sportu, szukających doskonalenia na organizowanych przez nas Międzynarodowych Konferencjach. Aby zaoferować najlepszy merytoryczny przekaz zapewniliśmy uczestnictwo wybitnych, sportowych i trenerskich autorytetów z całej Europy. Dodatkowo oprócz corocznych, ogólnodostępnych Konferencji w szczególny sposób dbamy o naszych trenerów i organizujemy szkolenia wewnętrzne. Do tej pory mogliśmy zgłębiać wiedzę z dziedziny kinezjologii, percepcji taktycznej, budowy gier, komunikacji pomiędzy trenerem a piłkarzami, detali w nauczaniu taktyki zespołowej i wielu innych.

DZIAŁ SZKOLENIA

Dział Szkolenia to 3 trenerówniepodważalnej jakości, których celem jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy trenerom w Kinder AP/AP Champions w całej Polsce . Dział Szkolenia funkcjonuje, abyśmy wypełniali swój obowiązek pozostawania Liderem Wiedzy w szkoleniu dzieci między 4 a 12 rokiem życia oraz aby praca z dziećmi w całej Polsce była przeprowadzana w sposób ustandaryzowany w oparciu o najlepszą wiedzę z zakresu sportu młodzieżowego. 

Członkowie Działu to pasjonaci, którzy są dostępni przez cały czas dla wszystkich trenerów w Akademii. Prowadzą fanpage działu szkolenia na portalu Facebook, gdzie dzielą się wiedzą i inspirują innych trenerów.